TRUST SHREDDING

บริษัท รับทำลายเอกสาร ย่อยทำลายจริงทุกแผ่น 100%

บริษัท รับย่อยกระดาษ รับทำลายเอกสารบัญชี เอกสารความลับ เอกสารทางการแพทย์ และ เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ปลอดภัย รองรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เอกสารบัญชี

เอกสารความลับ

เอกสารทางการแพทย์

Secure Shredding Service

ย่อยทำลายจริงทุกแผ่น 100%  ก่อนส่งรีไซเคิล ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณจะปลอดภัย และ ทำให้คุณเป็นผู้มีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
พร้อมออกหนังสือรับรองตามมาตรฐานการทำลายเอกสาร

Delivery Service

มีบริการรถขนส่ง พร้อมพนักงานยกเอกสาร ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องหนักยกเอง เอกสารที่จะทำลาย คุณสามารถนำมาส่งทำลายเองได้ แต่หากคุณไม่สะดวกมาส่งเอง เรามีบริการรถขนส่ง พร้อมพนักงานยกเอกสาร สุภาพ มืออาชีพ บริการดี พร้อมบริการ
บริการฟรี สำหรับหน่วยงายภาครัฐ : โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานเพื่อสังคม ฯลฯ

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อเรา
ส่งข้อมูล จำนวน ภาพถ่าย สถานที่ มาทาง Line หรือ Email
เข้ารับสินค้า
คัดแยกเอกสาร แยกแฟ้ม แยกคลิป แยกชนิดกระดาษ
ย่อยทำลายจริง 100%
ส่งรีพอร์ท
ส่งเศษซากรีไซเคิล 100%

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ

Request a Free Quote for Paper Shredders

อัพโหลดเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg ขนาดไม่เกิน 10 mb เท่านั้น